User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2017-09-12

Božja navzočnost

Za trenutek se ustavim in pomislim na Božjo oživljajočo navzočnost v vsakem delu mojega telesa, v vsem, kar me obdaja, v celotnem mojem življenju.

Svoboda

Prosim za milost, da bi se otresel / otresla svojih skrbi in se odprl /odprla za vse, kar Bog želi od mene, da bi se pustil / pustila voditi in oblikovati mojemu ljubečemu Stvarniku.

Zavedanje

Kako se v resnici počutim? Sem vesel / vesela, brezskrben / brezskrbna? Me kaj teži? Lahko da sem zelo umirjen / umirjana, srečen / srečna, da sem tu. Lahko pa sem tudi razdvojen / razdvojena, zaskrbljen / zaskrbljena ali jezen / jezna. Priznam, kako se v resnici počutim. To je tisti resnični jaz, ki ga Gospod ljubi.

Pred Besedo

Lk 6,12-19

Tiste dni je šel na goro molit in vso noč je prečul v molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, je poklical k sebi svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi apostole: Simona, ki ga je imenoval tudi Peter, njegovega brata Andreja, Jakoba, Janeza, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alféjevega sina, Simona s priimkom Gorečnik, Juda, Jakobovega sina, in Juda Iškarijota, ki je postal izdajalec. Potem je šel z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila večja skupina njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sídonskega primorja. Prišli so, da bi ga poslušali in bi jih ozdravil njihovih bolezni. Tudi tisti, ki so jih nadlegovali nečisti duhovi, so dobivali zdravje. Vsak iz množice se ga je poskušal dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in je vse ozdravljala.

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Preden je poklical dvanajstere je Jezus molil. Vidimo, da je Jezus pred pomembnimi odločitvami v svojem življenju molil. Ko prinesemo zmedo našega življenja v molitev, ne dobimo enoznačno jasnih odgovorov, temveč si razširimo kontekst, znotraj katerega lahko sprejmemo odločitev, ki jo lahko preverimo tudi z vidika ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega.
  • Božja beseda, Njegova zvestoba in ljubezen nas ne bodo nikoli zapustile. Tako kot smokva vsako leto ozeleni in obrodi sad, je tudi Božje delovanje zagotovljeno. Molitev, ki temelji na Božji besedi, zagotavlja varnost v življenju.

Pogovor

Kaj se zgane v meni, medtem ko molim? Sem potolažen / potolažena, vznemirjen / vznemirjena, ostajam hladen / hladna? Predstavljam si Jezusa, kako mi sedi ali stoji ob strani, in mu povem svoje občutke.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

Več Pristana Duha