User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2017-09-12

Božja navzočnost

Za trenutek se ustavim in pomislim na Božjo oživljajočo navzočnost v vsakem delu mojega telesa, v vsem, kar me obdaja, v celotnem mojem življenju.

Svoboda

Izključiti moram hrup, se dvigniti nad hrup; hrup, ki moti, ki ločuje, hrup, ki osamlja. Spet moram prisluhniti Bogu.

Zavedanje

Sem v spletu odnosov - vezi z naravo, z ljudmi, z Bogom. Izluščim te vezi in se zahvalim za življenje, ki se pretaka skoznje. Nekatere vezi so zvite ali pretrgane; morda občutim obžalovanje, jezo, razočaranje. Prosim za dar sprejemanja in odpuščanja.

Pred Besedo

Lk 6,12-19

Tiste dni je šel na goro molit in vso noč je prečul v molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, je poklical k sebi svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi apostole: Simona, ki ga je imenoval tudi Peter, njegovega brata Andreja, Jakoba, Janeza, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alféjevega sina, Simona s priimkom Gorečnik, Juda, Jakobovega sina, in Juda Iškarijota, ki je postal izdajalec. Potem je šel z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila večja skupina njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sídonskega primorja. Prišli so, da bi ga poslušali in bi jih ozdravil njihovih bolezni. Tudi tisti, ki so jih nadlegovali nečisti duhovi, so dobivali zdravje. Vsak iz množice se ga je poskušal dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in je vse ozdravljala.

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Preden je poklical dvanajstere je Jezus molil. Vidimo, da je Jezus pred pomembnimi odločitvami v svojem življenju molil. Ko prinesemo zmedo našega življenja v molitev, ne dobimo enoznačno jasnih odgovorov, temveč si razširimo kontekst, znotraj katerega lahko sprejmemo odločitev, ki jo lahko preverimo tudi z vidika ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega.
  • Božja beseda, Njegova zvestoba in ljubezen nas ne bodo nikoli zapustile. Tako kot smokva vsako leto ozeleni in obrodi sad, je tudi Božje delovanje zagotovljeno. Molitev, ki temelji na Božji besedi, zagotavlja varnost v življenju.

Pogovor

Kakšno občutki se porajajo v meni, medtem ko molim in premišljujem Božjo besedo? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji blizu mene, in mu razkrijem svoje srce.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

Več Pristana Duha