User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2017-09-13

Božja navzočnost

Zavedam se, da ko sedim tukaj, Bog ljubeče gleda name in me ohranja pri življenju. Za trenutek se ustavim pri tej misli.

Svoboda

Izključiti moram hrup, se dvigniti nad hrup; hrup, ki moti, ki ločuje, hrup, ki osamlja. Spet moram prisluhniti Bogu.

Zavedanje

Ker vem, da me Bog ljubi, ne da bi mi postavljal pogoje, si lahko privoščim, da sem iskren / iskrena in priznam, kako mi je. Kakšen je bil pretekli dan in kako se zdaj počutim? Svoje občutke odkrito zaupam Gospodu.

Pred Besedo

Lk 6, 20-26
Jezus se je ozrl po svojih učencih in rekel:
»Blagor vam, ubogi,
kajti božje kraljestvo je vaše!
 Blagor vam, ki ste zdaj lačni,
kajti nasičeni boste!
Blagor vam, ki zdaj jokate,
kajti smejali se boste! 
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, vas metali iz svoje skupnosti, sramotili in vaše ime zavrgli kot hudodelsko zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in zavriskajte, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.
A gorje vam, bogataši,
kajti vso tolažbo že imate!
 Gorje vam, ki ste zdaj siti,
kajti stradali boste!
Gorje vam, ki se zdaj smejete,
kajti žalovali in jokali boste!
 Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so delali njihovi očetje z lažnimi preroki!«

 

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Božje usmiljenje pomeni udejanjati pravičnost do najbolj ubogih in do najbolj ponižanih. Jezus na svojih potovanjih srečuje družine, ki se komaj preživljajo in so nezaščitene napram mogočnim posestnikom. Braniš tiste, ki so nemočni in ubogi?

Pogovor

Kakšno občutki se porajajo v meni, medtem ko molim in premišljujem Božjo besedo? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji blizu mene, in mu razkrijem svoje srce.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

Več Pristana Duha