User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2018-06-11

Božja navzočnost

Medtem ko sedim tukaj, so bitje mojega srca, dviganje in upadanje prsi pri dihanju, tok mojih misli znamenja, da me Bog nenehno še naprej ustvarja. Ustavim se za trenutek in se zavem te navzočnosti Boga v meni.

Svoboda

Zelo malo je ljudi, ki se zavedajo, kaj bi Bog naredil iz njih, če bi se prepustili v njegove roke in se pustili oblikovati njegovi milosti. (sv. Ignacij) Prosim za milost, da bi se popolnoma izročil / izročila Božji ljubezni.

Zavedanje

V Božji ljubeči navzočnosti pregledam minuli dan. Začnem v tem trenutku in gledam nazaj, trenutek za trenutkom. V hvaležnosti usmerim pozornost na vse dobro in svetlo. Pozoren / pozorna sem na sence in na to, kaj mi govorijo. Želim si ozdravljenja, poguma, odpuščanja.

Pred Besedo

Mt 5,1-12

Ko je zagledal množice, se je povzpel na góro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Spregovoril je in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, ker bodo potolaženi. Blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravice, ker bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo postali božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, ker njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse grdo o vas lažnivo govorili. Veselite se in vriskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Lahko sedim pred Jezusom in ga poslušam kot da še nikoli ne bi slišal blagrov? Kakšen učinek imajo na moje srce? Veselje, solze, zbeganost, hrepenenje?
  • Kje me blagri nagovorijo? Morda trenutno še posebej težko grem naprej zaradi bolezni, kariernega pritiska, izgube vere ali upanja. Jezusa prosim, naj iz mojih težav naredi blagor.

Pogovor

Kakšno občutki se porajajo v meni, medtem ko molim in premišljujem Božjo besedo? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji blizu mene, in mu razkrijem svoje srce.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

Več Pristana Duha