User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mr 1,21-28

Pred Besedo

Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. Ljudje so se zelo čudili njegovemu nauku, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici je bil ravno tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo opraviti s teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti od Boga.« Tedaj mu je Jezus zagrozil: »Utihni in pojdi iz njega!« In nečisti duh ga je stresel, zavpil na ves glas in šel iz njega. Vsi so ostrmeli in se menili: »Kaj je to? Nov nauk s popolno oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil povsod po Galileji.

Mr 1,21-28

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Tu smo priče razmejitvi bojnih vrst. Jezus, kot že vemo, poseduje Svetega Duha in prinaša veselo oznanilo Božje ljubezni za človeštvo. Nečisti duh predstavlja katerekoli sile, ki obvladujejo ljudi in jih delajo manj svobodne. Take sile, ki nam jemljejo življenje, lahko vidimo na delu povsod: v družinskih odnosih, v verskem poučevanju, v politiki, ekonomiji itd. Te vključujejo vse zlorabe oblasti kjerkoli. Vendar je za Jezusa oblast preprosto za služenje drugim kot se to vidi v tem prizoru osvobajanja.
  • Oblast kot ponižno služenje je priljubljena tema v Markovi predstavitvi Jezusa. Umrl bo v navidezno neplodnem poskusu uničiti zlorabo oblasti. Tu sem seznanjen s ceno svoje poklicanosti za njegovega učenca. Dve vprašanji se pojavita: Ali kdaj poskušam vladati nad drugimi? Ali kdaj protestiram proti nadvladi? Prosim, da bi spoznal v čem je potrebno spremeniti moje ravnanje.

Več Pristana Duha