User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 11,2-11

Pred Besedo

Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih  
  

delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano:

Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.
Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.«

 

Mt 11,2-11

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Advent je čas čakanja. Janez Krstnik je potrpežljivo čakal na Mesijo in pošilja sle, da vprašajo Jezusa, ali je on tisti, ki ga je čakal. Jezus odgovarja, naj ljudje gledajo na znamenja ozdravljenj, obujanja od mrtvih in oznanjevanja evangelija. Jezus je izpolnitev prerokov!
  • Vidim znamenja Božje prisotnosti v današnjem svetu? Ali 'vidim', kot je Jezus rekel svojim učencem? Naj bodo v tem adventu moje oči odprte za znamenja Božje navzočnosti v današnjem svetu.

To spletno stran pripravljamo slovenski in irski jezuiti.