User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2013-01-20

Božja navzočnost

Zavedam se, da ko sedim tukaj, Bog ljubeče gleda name in me ohranja pri življenju. Za trenutek se ustavim pri tej misli.

Svoboda

Vse ima moč, da izvabi iz mene bolj polno ljubezen in življenje. Vendar so moje želje marsikdaj trdno zasidrane, ujete v iluzije o uresničenju. Prosim, da bi Bog po moji svobodi uredil moje želje v kar najbolj ubrano, lepo zvenečo ljubečo melodijo.

Zavedanje

Ker vem, da me Bog ljubi, ne da bi mi postavljal pogoje, si lahko privoščim, da sem iskren / iskrena in priznam, kako mi je. Kakšen je bil pretekli dan in kako se zdaj počutim? Svoje občutke odkrito zaupam Gospodu.

Pred Besedo

Jn 2,1-12

Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je - strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli -, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje Dodano. napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.«  Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.  Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci; in tam so ostali nekaj dni.

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Jezus je ženin. Namiguje na svojo smrt, ko pravi, da bo ženin odvzet. Ko govori o starih in novih oblačilih in vinu, misli s tem na nove in stare načine verske prakse; stare, ki so se je posluževali farizeji, in nove, ki jo Jezus zliva na svoje učence.
  • Včasih se raje oklepam starih poznanih napačnih stvari, kot da bi sledil novim Jezusovim izzivom.

Pogovor

Kakšno občutki se porajajo v meni, medtem ko molim in premišljujem Božjo besedo? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji blizu mene, in mu razkrijem svoje srce.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

To spletno stran pripravljamo slovenski in irski jezuiti.