User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2021-01-12

Božja navzočnost

Za trenutek pomislim na Božjo navzočnost okoli mene in v meni. Stvarnik vesoljstva, sonca in lune, zemlje, vsake molekule, vsakega atoma, vsega, kar obstaja. Bog je v vsakem utripu mojega srca. Bog je z menoj, prav zdaj.

Svoboda

Debelo in brezoblično drevesno deblo si ne bi nikoli mislilo, da bi lahko postalo kip, ki ga bodo občudovali kot kiparsko umetnino, in se ne bi nikoli prepustilo kiparjevemu dletu, medtem ko ta v svoji ustvarjalnosti vidi, kaj lahko naredi iz debla. (sv. Ignacij) Prosim za milost, da bi se pustil / pustila oblikovati mojemu ljubečemu Stvarniku.

Zavedanje

V navzočnosti mojega ljubečega Stvarnika iskreno pregledam svoje občutke v preteklem dnevu, tiste, ki so me dvignili v višave, tiste, ki so me potegnili v globine, in tiste, ki me niso premaknili. Znam videti, v katerih je bil navzoč Gospod?

Pred Besedo

Mr 1,21-28

Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. Ljudje so se zelo čudili njegovemu nauku, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici je bil ravno tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo opraviti s teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti od Boga.« Tedaj mu je Jezus zagrozil: »Utihni in pojdi iz njega!« In nečisti duh ga je stresel, zavpil na ves glas in šel iz njega. Vsi so ostrmeli in se menili: »Kaj je to? Nov nauk s popolno oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil povsod po Galileji.

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Tu smo priče razmejitvi bojnih vrst. Jezus, kot že vemo, poseduje Svetega Duha in prinaša veselo oznanilo Božje ljubezni za človeštvo. Nečisti duh predstavlja katerekoli sile, ki obvladujejo ljudi in jih delajo manj svobodne. Take sile, ki nam jemljejo življenje, lahko vidimo na delu povsod: v družinskih odnosih, v verskem poučevanju, v politiki, ekonomiji itd. Te vključujejo vse zlorabe oblasti kjerkoli. Vendar je za Jezusa oblast preprosto za služenje drugim kot se to vidi v tem prizoru osvobajanja.
  • Oblast kot ponižno služenje je priljubljena tema v Markovi predstavitvi Jezusa. Umrl bo v navidezno neplodnem poskusu uničiti zlorabo oblasti. Tu sem seznanjen s ceno svoje poklicanosti za njegovega učenca. Dve vprašanji se pojavita: Ali kdaj poskušam vladati nad drugimi? Ali kdaj protestiram proti nadvladi? Prosim, da bi spoznal v čem je potrebno spremeniti moje ravnanje.

Pogovor

Kakšno občutki se porajajo v meni, medtem ko molim in premišljujem Božjo besedo? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji blizu mene, in mu razkrijem svoje srce.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

Več Pristana Duha