User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2021-10-13

Božja navzočnost

Ali v tišini svojega najglobljega bitja, v drobcih svoje notranje skladnosti, po kateri tako hrepenim,  slišim šepet Božje navzočnosti? Ali se spomnim, kdaj sem občutil / občutila Božjo bližino? Ko sva hodila skupaj in sem pustil /pustila, da me je objela Božja ljubezen.

Svoboda

Prosim za milost, da bi se otresel / otresla svojih skrbi in se odprl /odprla za vse, kar Bog želi od mene, da bi se pustil / pustila voditi in oblikovati mojemu ljubečemu Stvarniku.

Zavedanje

Kako mi gre danes? Kako se razumem z Bogom? Kako z drugimi? Za kaj sem lahko hvaležen / hvaležna? Zahvalim se. Česa mi je žal? Prosim odpuščanja.

Pred Besedo

Lk 11,42-46

"Toda gorje vam, farizeji! Desetino dajete od mete in rutice in vsakovrstne zelenjave, zanemarjate pa pravičnost in Božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti.  Gorje vam, farizeji, ker imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih! Gorje vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo po njih, ne da bi vedeli." Nekdo od učiteljev postave mu je odgovoril: "Učitelj, s takim govorjenjem žališ tudi nas." On pa je rekel: "Gorje tudi vam, učitelji postave, ker nalagate ljudem neznosna bremena, sami pa se bremen niti z enim prstom ne dotaknete!"

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Me mora Jezus morda šokirati, da bi živel bolj iz svoje notranjosti kot po zunanjem videzu?
  • Pravičnost in Božja ljubezen je tisto, kar je pomembno. Prosim, da bi lahko lajšal bremena drugih in bil sočuten do ljudi na dnu socialne lestvice.

Pogovor

Zavem se, da sem še vedno v Božji navzočnosti. Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni, in mu rečem, kar koli mi pride na misel, kar koli mi pride v srce, kakor prijatelj prijatelju.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

Več Pristana Duha