User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2022-08-03

Božja navzočnost

Za trenutek se ustavim in pomislim na Božjo oživljajočo navzočnost v vsakem delu mojega telesa, v vsem, kar me obdaja, v celotnem mojem življenju.

Svoboda

Bog ni tuj moji svobodi. Nasprotno, Duh vdihuje življenje v moja najgloblja hrepenenja in me nežno dreza v smeri vsega, kar je dobro. Prosim za milost, da bi se pustil / pustila objeti Duhu.

Zavedanje

Kako se v resnici počutim? Sem vesel / vesela, brezskrben / brezskrbna? Me kaj teži? Lahko da sem zelo umirjen / umirjana, srečen / srečna, da sem tu. Lahko pa sem tudi razdvojen / razdvojena, zaskrbljen / zaskrbljena ali jezen / jezna. Priznam, kako se v resnici počutim. To je tisti resnični jaz, ki ga Gospod ljubi.

Pred Besedo

Mt 15,21-28

Jezus je odšel od tam in se umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino. In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: "Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni."Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: "Odpravi jo, ker vpije za nami."Odgovoril je in dejal: "Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše."Prišla je, padla predenj in rekla: "Gospod, pomagaj mi!"Odgovoril ji je in dejal: "Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom."Ona pa je rekla: "Tako je, Gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev."Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel ji je: "O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!"In njena hči je ozdravela tisto uro.

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Jezus očitno ni mislil, da je njegovo poslanstvo namenjeno Kanaancem, ampak »izgubljenim ovcam Izraela«. Njegov odgovor ne bi bil sprejemljiv za mnoge v današnji kulturi. Ta ženska je izzvala Jezusovo razumevanje njegovega poslanstva, Jezus pa je bil odprt za spremembe. Presegel je kulturne in verske predpise svojega časa. Jezus je bil presenečen tudi nad globino njene vere. Njena globoka vera vanj in njena dejanja za dobro hčerke so privedla do življenjskih sprememb. Kristjani smo nenehno vabljeni, da se spremenimo v podobo in podobnost Boga. Ali obstaja kakšno področje vašega življenja, kjer vas Gospod trenutno vabi, da se spremenite? Dovolite Gospodu, da vam pove, kako lahko sodelujete z njegovim nenehnim samorazodevanjem v vas, da boste lahko globlje rasli v razumevanju svojega pravega poklica.

Pogovor

Ali opazim v sebi kakšno reakcijo, medtem ko molim ob Božji besedi? Ali se čutim izzvanega / izzvano, potolaženega / potolaženo, jeznega / jezno? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni, in mu naravnost povem svoje občutke, kakor si jih povesta zaupna prijatelja.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.