User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2022-08-04

Božja navzočnost

Medtem ko sedim tukaj, so bitje mojega srca, dviganje in upadanje prsi pri dihanju, tok mojih misli znamenja, da me Bog nenehno še naprej ustvarja. Ustavim se za trenutek in se zavem te navzočnosti Boga v meni.

Svoboda

Vse ima moč, da izvabi iz mene bolj polno ljubezen in življenje. Vendar so moje želje marsikdaj trdno zasidrane, ujete v iluzije o uresničenju. Prosim, da bi Bog po moji svobodi uredil moje želje v kar najbolj ubrano, lepo zvenečo ljubečo melodijo.

Zavedanje

Ker vem, da me Bog ljubi, ne da bi mi postavljal pogoje, si lahko privoščim, da sem iskren / iskrena in priznam, kako mi je. Kakšen je bil pretekli dan in kako se zdaj počutim? Svoje občutke odkrito zaupam Gospodu.

Pred Besedo

Mt 16,13-23

 Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?«  Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov.«  Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«  Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.«  Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala.  Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹« Tedaj je učencem naročil, naj nikomur ne povejo, da je on Mesija. Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen.  Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati: »Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.«

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • To je tako bogato besedilo, morda nekoliko preveč domače, da ga moram večkrat prebrati z molitvijo in ostati pri besedi ali besedah, ki se me danes dotikajo. Vse se tako v besedilu kot v vsem mojem življenju vrti okoli odgovora na vprašanje: 'Kaj pa ti praviš, kdo sem?' Prosim Očeta, da mi navdihne pravi odgovor, kot je to storil pri Petru. Jezus znova preseneti svoje učence in nas. V trenutku, ko se razglasi za Mesija, vztraja, da ni Mesija, ki so ga ljudje pričakovali, ampak tisti, ki bo prinesel odrešenje preko trpljenja. Veliko protislovje za Petra, tako kot za nas. Prosim, da bi bil pravi Jezusov učenec, sposoben hoditi za njim na njegovi poti do križa in vstajenja.

Pogovor

Kakšno občutki se porajajo v meni, medtem ko molim in premišljujem Božjo besedo? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji blizu mene, in mu razkrijem svoje srce.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.