User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2022-08-08

Božja navzočnost

Svet je zvrhan z veličastnostjo Boga (Gerard Manley Hopkins). Ustavim se za trenutek ob Božji navzočnosti okoli mene, v vsakem delu mojega telesa in globoko v notranjosti mojega bitja.

Svoboda

Izključiti moram hrup, se dvigniti nad hrup; hrup, ki moti, ki ločuje, hrup, ki osamlja. Spet moram prisluhniti Bogu.

Zavedanje

Ker vem, da me Bog ljubi, ne da bi mi postavljal pogoje, si iskreno ogledam ves pretekli dan, dogodke in svoje občutke tega dne. Ali moram biti za kaj hvaležen / hvaležna? Potem se zahvalim. Ali je kaj, kar obžalujem? Potem prosim odpuščanja.

Pred Besedo

Mt 17,22-27

Ko so bili zbrani v Galileji, jim je Jezus rekel: "Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen." In zelo so se užalostili. Ko so prispeli v Kafarnáum, so prišli k Petru pobiralci dveh drahem in dejali: "Ali vaš učitelj ne plačuje dveh drahem?" "Seveda plačuje," je rekel. Ko pa je prišel v hišo, ga je Jezus prehitel z besedami: "Kaj se ti zdi, Simon, od koga pobirajo zemeljski kralji davek ali carino? Od svojih sinov ali od tujcev?" "Od tujcev," je dejal. Jezus mu je rekel: "Torej so sinovi oproščeni. Vendar pa, da jih ne pohujšamo, pojdi k jezeru, vrzi trnek in potegni ven prvo ribo, ki se bo ujela. Odpri ji usta in našel boš statêr. Vzemi ga in jim ga daj zame in zase."

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Jezus je zelo jasen glede usode, ki ga čaka: smrt, ki ji sledi vstajenje. Tako kot učenci sem žalosten, da je to pot zanj in zame. Spontano bi si raje želel pot brez trpljenja in smrti. Molim, da bi videl svoje trpljenje in trpljenje sveta v luči Jezusa in njegovega trpljenja. Hodim po isti poti kot Jezus in to je pot, ki me bo pripeljala do vstajenja, ko se bo moja žalost spremenila v veselje. Nisem sam, Jezus je ob meni.
  • Epizode plačila tempeljskega davka ni lahko razumeti. Toda kaže, da je tisti, ki bo izročen svojim morilcem, kljub temu močan. Prosim ga za zaščito v mojih težavah.

Pogovor

Ali opazim v sebi kakšno reakcijo, medtem ko molim ob Božji besedi? Ali se čutim izzvanega / izzvano, potolaženega / potolaženo, jeznega / jezno? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni, in mu naravnost povem svoje občutke, kakor si jih povesta zaupna prijatelja.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.