User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2022-08-09

Božja navzočnost

Medtem ko sedim tukaj, so bitje mojega srca, dviganje in upadanje prsi pri dihanju, tok mojih misli znamenja, da me Bog nenehno še naprej ustvarja. Ustavim se za trenutek in se zavem te navzočnosti Boga v meni.

Svoboda

Če bi mi Bog poskušal kaj povedati, ali bi vedel / vedela? Če bi me Bog o čem prepričeval ali me postavljal pred kakšen izziv, ali bi opazil / opazila? Prosim za milost, da bi se otresel / otresla svojih skrbi in se odprl / odprla temu, kar mi morda govori Bog.

Zavedanje

Kako se v resnici počutim? Sem vesel / vesela, brezskrben / brezskrbna? Me kaj teži? Lahko da sem zelo umirjen / umirjana, srečen / srečna, da sem tu. Lahko pa sem tudi razdvojen / razdvojena, zaskrbljen / zaskrbljena ali jezen / jezna. Priznam, kako se v resnici počutim. To je tisti resnični jaz, ki ga Gospod ljubi.

Pred Besedo

Mt 25,1-13

»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim družicam, ki so vzele svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih.  Nespametne so vzele svetilke, niso pa prinesle olja s seboj. Pametne pa so s svetilkami vred vzele olja v posodicah. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Opolnoči pa je nastalo vpitje: ‘Glejte, ženin gre! Pojdite mu naproti!’ Tedaj so vse družice vstale in pripravile svetilke. Nespametne so rekle pametnim: ‘Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!’ Toda pametne so odvrnile: ‘Nikakor! Da ne poide nam in vam, pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!’ Medtem ko so šle kupovat, je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge družice in klicale: ‘Gospod, gospod, odpri nam!’ On pa jim je odgovoril: ‘Resnično vam povem: ne poznam vas!’ Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure!«

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Nenavadno se zdi, da je sporočilo te prilike mogoče razumeti tako, da bodo vstopili le tisti, ki so pripravljeni in modri in jim morda manjka ljubezen. Kje torej ostanejo tisti, katerih življenja so kaotična ali ki nimajo dovolj denarja, da bi bili pripravljeni?
  • Vera je nekaj močnejšega, globljega, vendar jo je treba varovati in negovati. Za krepitev ni potreben denar, le čas in pozornost. Družice so vse "zaspale" na nek način. Vendar so nekatere imele sredstva, da so ponovno prižgale luč, ki so jo nosile. Res je, da lahko naša vera oslabi, zlasti če jo zanemarjamo. Lahko se odcepimo od Boga in se izločimo iz večne gostije, ki je pripravljena za nas.
  • Kako vas nagovarjajo podobe teh svetilk? Ali menite, da imate v sebi dovolj olja, da ohranite luč vaše vere? Kaj vam pomaga razplamteti dar vaše vere?

Pogovor

Zavem se, da sem še vedno v Božji navzočnosti. Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni, in mu rečem, kar koli mi pride na misel, kar koli mi pride v srce, kakor prijatelj prijatelju.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.