User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2022-11-24

Božja navzočnost

Bog je z menoj, še več, Bog je v meni. Za trenutek se ustavim ob Božji oživljajoči navzočnosti v mojem telesu, v mojem mišljenju, v mojem srcu, prav zdaj, ko sedim tukaj.

Svoboda

Vse ima moč, da izvabi iz mene bolj polno ljubezen in življenje. Vendar so moje želje marsikdaj trdno zasidrane, ujete v iluzije o uresničenju. Prosim, da bi Bog po moji svobodi uredil moje želje v kar najbolj ubrano, lepo zvenečo ljubečo melodijo.

Zavedanje

V navzočnosti mojega ljubečega Stvarnika iskreno pregledam svoje občutke v preteklem dnevu, tiste, ki so me dvignili v višave, tiste, ki so me potegnili v globine, in tiste, ki me niso premaknili. Znam videti, v katerih je bil navzoč Gospod?

Pred Besedo

Lk 21,20-28

"Ko pa boste videli, da so vojske obkolile Jeruzalem, tedaj védite, da je blizu njegovo opustošenje. Takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji; in tisti, ki so v mestu, naj gredo ven in tisti, ki so na polju, naj ne hodijo noter, kajti to so dnevi maščevanja, da se izpolni vse, kar je pisano. Gorje nosečim in doječim v tistih dneh, ker bo velika stiska v deželi in jeza nad tem ljudstvom. Padalo bo pod ostrim mečem in v sužnost ga bodo vlačili med vse narode. Jeruzalem pa bodo teptali narodi, dokler se ne izpolnijo časi narodov." "Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje."

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Za učence in zveste sledilce Jezusa nam ta evangelij pove, da je čas, da ’se vzravnamo in dvignemo glave, ker se približuje naša rešitev.’ Kot smo videli v včerajšnjem evangeliju, so trpljenje in stiske del kristjanovega življenja v polnosti.
  • Za tiste namreč, ki so se trudili živeti videnje in vrednote evangelija, ki so poskušali iskati in najti Jezusa v vseh ljudeh in dogodkih njihovega življenja, ki so porabili ure časa z njim v intimnem pogovoru, prihaja sedaj čas njihove končne osvoboditve. To je čas, ko ne bo več bolečin in solza, naporov in razočaranj. Nasprotno, vstopajo v neskončen čas ljubezni in intimnosti, svobode in miru, veselja in tolažbe.

Pogovor

Kako me je Božja beseda zganila? Me je pustila hladnega / hladno? Me je potolažila ali spodbudila, da bom ravnal / ravnala na kakšen nov način? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni. Obrnem se in mu povem svoje občutke.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

To spletno stran pripravljamo slovenski in irski jezuiti.