User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2022-11-28

Božja navzočnost

Medtem ko sedim tukaj, so bitje mojega srca, dviganje in upadanje prsi pri dihanju, tok mojih misli znamenja, da me Bog nenehno še naprej ustvarja. Ustavim se za trenutek in se zavem te navzočnosti Boga v meni.

Svoboda

Izključiti moram hrup, se dvigniti nad hrup; hrup, ki moti, ki ločuje, hrup, ki osamlja. Spet moram prisluhniti Bogu.

Zavedanje

Kako mi gre danes? Kako se razumem z Bogom? Kako z drugimi? Za kaj sem lahko hvaležen / hvaležna? Zahvalim se. Česa mi je žal? Prosim odpuščanja.

Pred Besedo

Mt 8,5-11

Ko je prišel v Kafarnáum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil: »Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi.« Jezus mu pravi: »Pridem in ga ozdravim.« Stotnik mu je odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Saj imam tudi jaz, čeprav sem sam pod oblastjo, vojake pod seboj, pa rečem temu: ‘Pojdi’ in gre; in drugemu: ‘Pridi’ in pride; in svojemu služabniku: ‘Stôri to’ in stori.« Ko je Jezus to slišal, se je začudil in je rekel svojim spremljevalcem: »Resnično vam povem: tolike vere nisem našel pri nikomer v Izraelu! Povem vam pa, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu.« 

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Nikjer v evangelijih ne slišimo, da bi Jezus izrazil tako veselo začudenje. Težko si je zamisliti koga, ki bi ga tako iskreno hvalil, kakor tega poganskega stotnika, predstavnika osovražene tuje sile. Ta čudež nas spominja na vseobsegajočo naravo Kristusovega poslanstva in nas svari, naj ne zamenjujemo enotnosti z univerzalnostjo.
  • Vsak odlomek v evangeliju je Božje razodetje. Tu Jezus razkriva Božje sočutje. Predstavljam si prizor in nato prosim Jezusa, naj pride k meni, me ozdravi in popolnoma oživi. Sprostim se v sočutju, ki ga izkazuje do mene. Prosim: 'Gospod, stotnik je posredoval za svojega bolnega služabnika. Zdaj posredujem za druge, ki so bolni. Še več, posredujem za naš trpeči svet, ki ga imaš tako rad.’

Pogovor

Ali opazim v sebi kakšno reakcijo, medtem ko molim ob Božji besedi? Ali se čutim izzvanega / izzvano, potolaženega / potolaženo, jeznega / jezno? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni, in mu naravnost povem svoje občutke, kakor si jih povesta zaupna prijatelja.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

To spletno stran pripravljamo slovenski in irski jezuiti.