User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2023-03-17

Božja navzočnost

Vse, kar imam v nekem trenutku pred očmi, vpliva na to, kaj se dogaja z menoj. Pomislim na navzočnost Boga, ki je v ljubezni vedno tu, sredi mnogih stvari, ki imajo vpliv name. Ustavim se in prosim, da bi dopustil Bogu, da bi vplival name prav v tem trenutku.

Svoboda

"V teh dneh me je Bog poučil, kakor učitelj pouči učenca". (sv. Ignacij) Spomnim se, da je še marsikaj, kar me mora Bog naučiti, in prosim za milost, da bi temu prisluhnil / prisluhnila in da bi me to lahko spremenilo.

Zavedanje

Kako se v resnici počutim? Sem vesel / vesela, brezskrben / brezskrbna? Me kaj teži? Lahko da sem zelo umirjen / umirjana, srečen / srečna, da sem tu. Lahko pa sem tudi razdvojen / razdvojena, zaskrbljen / zaskrbljena ali jezen / jezna. Priznam, kako se v resnici počutim. To je tisti resnični jaz, ki ga Gospod ljubi.

Pred Besedo

Mt13,24-32

Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.«

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Prva prilika poudarja potrpežljivo Božje usmiljenje. Predstavljam si kako stojim ob Gospodu, ko gleda na svojo njivo, ki jo je tako skrbno posejal. Opazujte njegovo žalost, ko na njej najde plevel. Pogovarjava se in dopustim mu, da me pogleda. Oba veva, da jaz kvarim njegovo dobro delo, ko sem malenkosten in pozabljam njegove sanje za svet.
  • Vendar me On v svojem usmiljenju nima za ’sovražnika’, ampak je odpuščajoč in neskončno potrpežljiv. Prosim ga, da mi pomaga biti usmiljen in potrpežljiv s tistimi v Cerkvi, ki jim ne uspeva slišati potreb Božjega ljudstva.
  • Jezusovi poslušalci bi ob poslušanju druge prilike pričakovali, da bo Božji prihod poln mogočnih dejanj, kot je to v Stari zavezi. Toda Jezus ponuja Boga, ki je 'prave velikosti', kakršnega bi ljudje zmogli sprejeti. Bog je ne-ogrožujoč. Bog deluje na majhne in na videz nepomembne načine. Najdemo ga tako v nepomembnem gorčičnem semenu kot v mogočni cedri.
  • Gospod, pomagaj mi opaziti, da se tvoja odrešujoča navzočnost razodeva v monotonosti mojega majhnega življenja, v neopaženi dobroti, pri soočanju z nenehnimi izzivi in upadi vsakdanjega življenja. V vseh naj odgovorim s tiho ljubeznijo.

Pogovor

Kaj se zgane v meni, medtem ko molim? Sem potolažen / potolažena, vznemirjen / vznemirjena, ostajam hladen / hladna? Predstavljam si Jezusa, kako mi sedi ali stoji ob strani, in mu povem svoje občutke.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

To spletno stran pripravljamo slovenski in irski jezuiti.