User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2023-03-22

Božja navzočnost

Ko sedim tu pred svojim računalnikom, je Bog tukaj. Okoli mene, v mojih občutkih, v mojih mislih in globoko v moji notranjosti. Ustavim se za trenutek in se zavem Božje oživljajoče navzočnosti.

Svoboda

"V teh dneh me je Bog poučil, kakor učitelj pouči učenca". (sv. Ignacij) Spomnim se, da je še marsikaj, kar me mora Bog naučiti, in prosim za milost, da bi temu prisluhnil / prisluhnila in da bi me to lahko spremenilo.

Zavedanje

Kako mi gre danes? Kako se razumem z Bogom? Kako z drugimi? Za kaj sem lahko hvaležen / hvaležna? Zahvalim se. Česa mi je žal? Prosim odpuščanja.

Pred Besedo

Jn 5,17-30

Jezus pa jim je odvrnil: "Moj Oče dela do zdaj in tudi jaz delam." Zato so si Judje še bolj prizadevali, da bi ga umorili, ker ni samo kršil soboto, ampak je tudi Boga imenoval za svojega Očeta in se tako delal enakega Bogu. Jezus jim je tedaj odvrnil in jim govoril: "Resnično, resnično, povem vam: Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela Oče; kar namreč dela on, dela enako tudi Sin. Kajti Oče ima Sina rad in mu pokaže vse, kar dela sam, in še večja dela od teh mu bo pokazal, tako da se boste čudili. Kakor namreč Oče obuja mrtve in jim daje življenje, tako tudi Sin daje življenje, komur hoče. Kajti Oče nikogar ne sodi, ampak je dal vso sodbo Sinu, da bi vsi častili Sina, kakor častijo Očeta. Kdor ne časti Sina, tudi ne časti Očeta, ki ga je poslal. Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Resnično, resnično, povem vam: Pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina, in kateri ga bodo slišali, bodo živeli. Kakor ima namreč Oče življenje v sebi, tako je dal tudi Sinu, da ima življenje v sebi. Oblast mu je dal, da sodi, ker je Sin človekov. Ne čudite se temu, kajti pride ura, v kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas. In tisti, ki so delali dobro, bodo odšli v vstajenje življenja, tisti pa, ki so delali húdo, v vstajenje obsodbe. Jaz sam od sebe ne morem ničesar storiti: kakor slišim, sodim, in moja sodba je pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal."

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Jezusovo prepričanje je prišlo od znotraj. Njegov nebeški Oče ga je obdajal kot zrak. Volja njegovega Očeta je bila prva v njegovem življenju. Težko razumemo povezanost človeškega in božanskega, vendar v molitvi lahko vstopimo v željo in upanje, da bi izvrševali Božji načrt za Njegovo ljudstvo. Molitev daje časnost veliki želji - zgodi se Tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji. Naš čas v tihi ali govorjeni molitvi predstavlja našo željo, naj se zgodi Njegova volja in naj bo ljubezen njegovega kraljestva vidna na zemlji.
  • Jezusov odnos do Boga je ogrožal tiste, ki so Boga videli drugače. O Bogu je govoril kot o ljubečem Očetu, s katerim je bil tesno povezan. Pomislim na človeške odnose, ki so mi pomagali razumeti, kaj Jezus je. Sprostim se ob prisotnosti Boga, ki me globoko ljubi.
  • Povezanost Očeta in Jezusa je bila tolikšna, da je bilo delo enega tudi delo drugega. Jezus mi zaupa dovolj, da me pokliče v enak odnos zaupnosti. Opomni me, da karkoli delam, delam z Njim, ter karkoli storim drugim, storim njemu.

Pogovor

Kaj se zgane v meni, medtem ko molim? Sem potolažen / potolažena, vznemirjen / vznemirjena, ostajam hladen / hladna? Predstavljam si Jezusa, kako mi sedi ali stoji ob strani, in mu povem svoje občutke.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

To spletno stran pripravljamo slovenski in irski jezuiti.