User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2023-03-28

Božja navzočnost

Za nekaj trenutkov se zamislim v Božjo skrito navzočnost v stvareh: v prvinah, ki jim daje, da obstajajo; v rastlinah, ki jim daje življenje; v živalih, ki jim daje, da čutijo; in nazadnje v meni. Daje mi vse to in še več, dela me za tempelj, prebivališče Duha.

Svoboda

Debelo in brezoblično drevesno deblo si ne bi nikoli mislilo, da bi lahko postalo kip, ki ga bodo občudovali kot kiparsko umetnino, in se ne bi nikoli prepustilo kiparjevemu dletu, medtem ko ta v svoji ustvarjalnosti vidi, kaj lahko naredi iz debla. (sv. Ignacij) Prosim za milost, da bi se pustil / pustila oblikovati mojemu ljubečemu Stvarniku.

Zavedanje

V Božji ljubeči navzočnosti pregledam minuli dan. Začnem v tem trenutku in gledam nazaj, trenutek za trenutkom. V hvaležnosti usmerim pozornost na vse dobro in svetlo. Pozoren / pozorna sem na sence in na to, kaj mi govorijo. Želim si ozdravljenja, poguma, odpuščanja.

Pred Besedo

Jn 8,21-30

 Jezus jim je spet rekel: »Jaz odhajam in iskali me boste, in umrli boste v svojem grehu. Kamor jaz odhajam, vi ne morete priti.« Judje so tedaj govorili: »Si bo mar vzel življenje, da pravi: ›Kamor jaz odhajam, vi ne morete priti.‹« In govoril jim je: »Vi ste od spodaj, jaz pa sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta, jaz pa nisem od tega sveta. Zato sem vam rekel: ›Umrli boste v svojih grehih.‹ Če namreč ne boste verovali, da jaz sem, boste umrli v svojih grehih.« Tedaj so mu govorili: »Kdo si ti?« Jezus jim je rekel: »To, kar vam govorim od začetka. Mnogo imam o vas govoriti in soditi. Toda tisti, ki me je poslal, je resničen, in kar slišim od njega, to govorim svetu.« Vendar niso spoznali, da jim je govoril o Očetu. Jezus jim je tedaj rekel: »Ko boste povzdignili Sina človekovega, boste spoznali, da jaz sem in da ničesar ne delam sam od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil Oče. On, ki me je poslal, je z menoj. Ni me pustil samega, kajti jaz vedno delam to, kar je všeč njemu.« Ko je to govoril, so mnogi začeli verovati vanj.

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Ljudje, ki so slišali Jezusovo sporočilo, so pogosto sprejeli le besede na površini. Njegov pomen jim je bil skrit, ko jim niso uspeli prisluhniti na globlji ravni, da bi razmislili o tem, kaj bi njegove besede lahko pomenile zanje. To je delo naše molitve: sprejeti Božjo besedo v svoja srca, preseči vse površinske – tudi pomembne – pomene.
  • Jezus je v svojem življenju čutil, da ni ostal sam. Tudi na križu, ko je molil molitev 'Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?', ni bil videti sam, saj je govoril svojemu Očetu. V Jezusu smo vsi ljubljeni od Očeta in v našem življenju nismo nikoli sami. Čas naše molitve je čas, ko si dovolimo, da vpijemo vase to skrivnost ljubečega Božjega spremstva.

Pogovor

Zavem se, da sem še vedno v Božji navzočnosti. Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni, in mu rečem, kar koli mi pride na misel, kar koli mi pride v srce, kakor prijatelj prijatelju.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

To spletno stran pripravljamo slovenski in irski jezuiti.