User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dnevna molitev - 2023-04-01

Božja navzočnost

Zavedam se, da ko sedim tukaj, Bog ljubeče gleda name in me ohranja pri življenju. Za trenutek se ustavim pri tej misli.

Svoboda

Boga prosim, da me osvobodi skrbi, tako da bom v času molitve odprt / odprta njemu, da ga bom bolj vzljubil / vzljubila in mu bolj služil / služila.

Zavedanje

Kako se v resnici počutim? Sem vesel / vesela, brezskrben / brezskrbna? Me kaj teži? Lahko da sem zelo umirjen / umirjana, srečen / srečna, da sem tu. Lahko pa sem tudi razdvojen / razdvojena, zaskrbljen / zaskrbljena ali jezen / jezna. Priznam, kako se v resnici počutim. To je tisti resnični jaz, ki ga Gospod ljubi.

Pred Besedo

Jn 11, 45-56
Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj. Nekateri izmed njih so šli k farizejem in jim povedali, kaj je storil Jezus. Véliki duhovniki in farizeji so sklicali zbor
 

 in govorili: »Kaj naj storimo? Ta človek namreč dela veliko znamenj. Če ga pustimo kar tako, bodo vsi verovali vanj. Prišli bodo Rimljani in nam vzeli sveti kraj in narod.« Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto véliki duhovnik, jim je rekel: »Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da en človek umre za ljudstvo in ne propade ves narod.« Tega pa ni rekel sam od sebe, ampak je zato, ker je bil tisto leto véliki duhovnik, prerokoval, da mora Jezus umreti 

 

za narod; pa ne samo za narod, temveč tudi zato, da bi razkropljene Božje otroke zbral v eno. Od tega dne je bilo torej sklenjeno, da ga usmrtijo. Jezus poslej ni več očitno hodil med Jude, ampak je šel od tam v pokrajino blizu puščave, v mesto, ki se imenuje Efraím, in je ostal tam s svojimi učenci. Bližala pa se je judovska pasha. Veliko ljudi s podeželja je pred pasho šlo v Jeruzalem, da bi se obredno očistili. Iskali so Jezusa in se med seboj pogovarjali, ko so bili v templju: »Kaj se vam zdi? Da ne bo prišel na praznik?«

 

Nekaj misli ob današnji Božji besedi

Active
Default
  • Kajfa se boji, da si bo Jezusova priljubljenost nakopala jezo Rima in uničila tako tempelj – svetišče – kot narod. V svoji slepoti ne more videti, da so Judje sami tempelj. Ali cenim, da sem tudi sam tempelj živega Boga? Gospod, odvzemi mojo slepoto, da se bom videl tako, kot me vidiš ti.
  • Veliki duhovniki in pismouki – med najbolj izobraženimi ljudmi v Izraelu – niso prepoznali Jezusa. Zaslepljeni s predsodki se odločijo, da ga bodo usmrtili. Ali kdaj gojim želje po smrti drugega, tudi podzavestno?

Pogovor

Ali opazim v sebi kakšno reakcijo, medtem ko molim ob Božji besedi? Ali se čutim izzvanega / izzvano, potolaženega / potolaženo, jeznega / jezno? Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni, in mu naravnost povem svoje občutke, kakor si jih povesta zaupna prijatelja.

Sklep

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj.

Amen

Če vam je dnevna molitev všeč ali imate kakšne predloge oziroma pripombe, bomo veseli če se nam oglasite.

To spletno stran pripravljamo slovenski in irski jezuiti.